Szkoła
Get Adobe Flash player

Historia szkoły

Historia szkoły w Klęczanach rozpoczęła się sto lat temu. Na fali przemian zachodzących w cesarstwie austriackim po roku 1860, powołany zostaje w Galicji Sejm Krajowy, a w ślad za nim Rada Szkolna Krajowa. Jednym z zadań Rady, jako najwyższej władzy oświatowej, było przeprowadzenie gruntownej reorganizacji systemu oświaty oraz przygotowanie nowych planów i programów nauczania. Wzrost świadomości w zakresie potrzeby kształcenia dzieci i młodzieży, owocował powstawaniem nowych szkół na terenie Galicji. Po długich staraniach samorządu gminnego, a w szczególności wójta Józefa Delikata, Rada Szkolna Krajowa we Lwowie wydała pozwolenie na utworzenie w 1912 roku jednoklasowej szkoły ludowej w Klęczanach. Warunki pracy pierwszej szkoły były stosunkowo trudne. Okręgowa Rada Szkolna w Ropczycach wyznaczyła na stanowisko nauczyciela Stanisława Lachockiego, a samorząd gminny wynajął u gospodarza Floriana Birkowskiego jedno pomieszczenie na prowadzenie nauczania. W następnym roku szkolnym szkoła powiększyła się o kolejny oddział klasowy. Wybuch pierwszej wojny światowej przerwał prowadzenie nauki w szkole do grudnia 1915 roku, kiedy to wznowiono nauczanie w domu Franciszka Polka, już trzech klas, przez nauczyciela Andrzeja Wojdona.  
Problemy lokalowe szkoły trwają do roku 1922, gdy przystąpiono do budowy własnego budynku w zakupionym na ten cel drewnianym domu, który postawiono na działce Jadwigi Darłak. Naukę prowadziła tam nauczycielka Zofia Polkówna. Pracowała ona w Klęczanach od 1917 do 1925 roku, w którym to zmarła po ciężkiej chorobie. Poprawa warunków szkolnych trwała krótko. Zwiększająca się liczba dzieci i zmiana organizacyjna w 1927 roku szkoły na 2-klasową, zmuszają nową kierowniczkę szkoły Marię Jakubek do wprowadzenia nauczania w klasach łączonych tj. razem V i IV oraz II i III, klasa I uczy się oddzielnie. Problem z pogarszającymi się warunkami lokalowymi znalazły zrozumienie u Szkolnej Rady Miejscowej, która podjęła decyzję o budowie nowego, murowanego budynku szkolnego. Wybrany komitet budowy z przewodniczącym Pawłem Kopciem uzyskał środki na budowę ze sprzedaży drewna z gromadzkiego lasu.
Zgromadzone finanse były zbyt skromne by budowa została szybko ukończona. Do wybuchu drugiej wojny światowej zdołano wykończyć dwie klasy, korytarz i mieszkanie na poddaszu. Podczas okupacji nauka trwała, lecz ograniczono treści nauczania jedynie do wąskiego zakresu prymitywnej wiedzy praktycznej i w zasadzie nie wychodziły one poza przedwojenne ramy klasy IV. W wyniku działań wojennych budynek szkolny doznał szeregu uszkodzeń. Po przeprowadzeniu remontów 1 września 1944 roku rozpoczął się nowy rok szkolny w zreorganizowanej szkole powszechnej Ii-go stopnia. W 1945 roku wzrost liczby dzieci do 196, spowodował przyznanie przez Kuratorium Okręgu Szkolnego
w Rzeszowie dodatkowego etatu nauczycielskiego, który objęła Janina Baranowska, późniejsza wieloletnia nauczycielka i dyrektorka tej szkoły. Stopniowo poprawiała się baza szkolna, ukończono kolejne sale lekcyjne, o czym z nieukrywanym zadowoleniem w 1950 roku mogła napisać ówczesna kierowniczka Maria Jakubek. Dzięki staraniom nowego kierownika szkoły Józefa Baranowskiego dobudowano kolejne dwie klasy i budynek gospodarczy. Mieszkańcy Klęczan od początku istnienia szkoły rozumieli potrzebę jej funkcjonowania i wspierali wszelkie działania na rzecz poprawy bazy. Ostatnie wysiłki w tym zakresie zostały uwieńczone, dzięki staraniom Społecznego Komitetu i niestrudzonej pracy radnego Franciszka Oboza, oddaniem 1 września 1996 roku nowego budynku szkolnego, w którym nauka odbywa się do dnia dzisiejszego.
 Szkoła w Klęczanach od momentu swoj ego powstania przechodziła szereg przemian organizacyjnych związanych ze zmianami systemu nauczania. W czasie zaborów powstała jako jednoklasowa , przemianowana na dwuklasową w latach 20-tych XX wieku. Po czasie okupacji zorganizowana jako szkoła Ii-go stopnia, w 1948 roku stała się szkołą siedmioklasową. Od roku 1966 zamieniona została na ośmioklasową. W 1973 roku stała się częścią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Sędziszowie, by po czterech latach powrócić
do systemu ośmioklasowego. Ostatnia reforma organizacyjna z 1999 roku przekształciła naszą placówkę w sześcioklasową szkołę podstawową z oddziałem zerowym.

Wykaz nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej w Klęczanach w latach 1912 - 2012


BALKOWSKA ANNA
BARANOWSKA JANINA
BARANOWSKA-CZEKWIŃSKA JANINA
BARANOWSKI JÓZEF
BARTUSIK ZOFIA
BATORY GRZEGORZ
BIRKOWSKA JOANNA
BUDA KACZMARSKA DOROTA
BUJAK JANINA
CIEPIELOWSKA BOŻENA
CZAPKA BENEDYKT
CZARNIK MARTA
DANIEL JADWIGA
DOROBA EWA
DROZD JADWIGA
DZIK JANINA
FILIPEK JUSTYNA
FILIPEK STANISŁAWA
FLIS MAREK
GARNCZARSKI GERARD
GRABIEC MARIA
HANKE DANUTA
HOSSA ARTUR
IGNAS MAJA
JAKUBEK KATARZYNA
JAKUBEK MARIA
KANIA ROBERT
KASPERSKA HALINA
KASPERSKI STANISŁAW
KŁOSIŃSKA JUSTYNA
KONRAD ADELA
KS.BLAJER
KS.KUMIEGA JERZY
KS.MLECZKO JÓZEF
KS.PACOCHA
KS.RYNIEWICZ STANISŁAW
KS.SZAFRAŃSKI STANISŁAW
KS.ZIMA
KUCAB ALICJA
KWAŚNIAK KAZIMIERZ
KWAŚNIK BARBARA
LACHOCKI STANISŁAW
LALICKA WANDA
MAIKA ZOFIA
MALSKA ALDONA
MARCHLIK DOROTA
MARĆ PAWEŁ
MAROŃ JAN
MEDYGRAŁ AGNIESZKA
MOTYKA JADWIGA
ORZECHOWSKA ELŻBIETA
PAŁĘCKA JANINA
PASIERBFK BOLESŁAW
PATRO NATALIA
PAWLAK CZESŁAWA
POLEK MARIOLA
POLEK ZOFIA
RODZOŃ ZOFIA
ROKOSZ ANNA
RÓŻAŃSKA MONIKA
SKABA MARIA
SKARBEK MARIA
SKÓRA HENRYK
SKWIRUT TERESA
SŁOMIŃSKA SŁAWOMIRA
STRĘK EWA
TWARDOWSKA STANISŁAWA
WAJDA JOANNA
WĄSOWSKA AGATA
ZIOBRO ANNA

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Klęczanach  Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.