Projekt "Bezpieczna+"
Get Adobe Flash player

Projekt "Bezpieczna+"

Projekt" Bezpieczna+" realizowany jest w Szkole Podstawowej w Klęczanach w terminie 1 . 10. 2016r. - 31.12. 2016r. Skierowany on jest do 97 uczniów tej szkoły z klas I - VI, ich rodziców, a także Grona Pedagogicznego placówki.

Celem działań przeprowadzanych w ramach projektu jest przede wszystkim:

 • Wpajanie postawy empatii szacunku dla odmienności.
 • Budowanie właściwego systemu wartości.
 • Akceptowanie odmienności innych ludzi.
 • Zauważenie problemu dyskryminacji w otoczeniu.
 • Ukształtowanie u dzieci poczucia konieczności reagowania na nietolerancję.
 • Rozwijanie uzdolnień i talentów plastycznych dzieci.
 • Powstanie scenariuszy zajęć z zakresu tolerancji dla dzieci w różnym wieku do wykorzystania podczas lekcji wychowawczych.
 • Powstanie prezentacji i ulotek informacyjnych z zakresu projektu.

Plan działań realizowanych w ramach projektu:

 • Cykl godzin wychowawczych na temat tolerancji, dyskryminacji, agresji, uprzedzeń, niepełnosprawności.
 • Prelekcje dla uczniów przygotowane przez specjalistów.
 • Cykl warsztatów dla uczniów podejmujących tematykę tolerancji, uprzedzeń i barier w społeczeństwie.
 • Projektowanie ulotek informacyjnych na temat tolerancji dla społeczności lokalnej.
 • Projekcja filmu na temat tolerancji dla uczniów.
 • Warsztaty dla nauczycieli.
 • Prelekcja dla rodziców podczas spotkań z wychowawcami.
 • Międzyszkolny konkurs plastyczny i literacki" Słońce świeci dla wszystkich jednakowo".
 • Wystawa prac plastycznych.
 • Apel z okazji Dnia Tolerancji.
 • Wspólne kolędowanie przy wigilijnym stole
 • Prowadzenie gazetek ściennych.

 

Warsztaty dla uczniów

W terminie od 1 października 2016 roku uczniowie naszej szkoły mają okazję uczestniczyć w warsztatach profilaktycznych „Bezpieczna +. Głównym celem naszych  spotkań jest  promowanie pozytywnych postaw wobec odmienności, rozwijanie świadomości granic tolerancji, poznawanie postaw i zachowań wobec których nie można być tolerancyjnym. Warsztaty mają również na celu rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, aktywnego słuchania, kreatywnego myślenia i logicznego wyciągania wniosków oraz zachęcają do swobodnego wypowiadania swoich myśli. Poprzez praktyczne działania warsztatowe uczestnicy uświadamiają sobie, że bycie człowiekiem otwartym i tolerancyjnym to niezbędny warunek poznania i zrozumienia otaczającego świata. W miesiącu październiku w  ramach zajęć uczniowie zostali zapoznani z pojęciem „tolerancji”, szukali również odpowiedzi na pytanie : dlaczego ludzie są nietolerancyjni. Głównym tematem miesiąca była tolerancja wobec osób niepełnosprawnych. Celem zajęć było uwrażliwienie uczniów na zagadnienie niepełnosprawności, kształtowanie postawy wobec osób borykających się z problemami zdrowotnymi, czy odmiennie funkcjonującymi w życiu codziennym. Na  zajęciach uczestnicy z wielkim zaangażowaniem włączyli się w akcję „ Kartka dla Pati”. Głównym celem akcji było wsparcie Patrycji Szczęch w walce z trudną chorobą.  Dodatkowo przygotowaliśmy prezentację multimedialną dotyczącą problemu  niepełnosprawności. Uczniowie zachwycili nas swoją aktywnością podczas zajęć.

 

Zobacz galerię

 

 

Gazetka ścienna

 

Gazetka ścienna przypomniała uczniom czym jest tolerancja, o co właściwie chodzi i kiedy można powiedzieć o kimś, że jest tolerancyjny. Gazetka została wykonana wspólnie z uczniami naszej szkoły. Każdy tolerancyjny uczeń mógł przypiąć tutaj odbicie swojej dłoni. Tablica będzie systematycznie uzupełniana, dzięki temu wszyscy będą na bieżąco śledzili co się dzieje w szkole.

 

Zobacz galerię

 

Międzyszkolny konkurs plastyczno - literacki " Słońce świeci dla wszystkich jednakowo"

 

Sprawozdanie z przebiegu konkursu plastyczno - literackiego

„Słońce świeci dla wszystkich jednakowo”

 

W dniach od 26 października do 8 listopada 2016r. w Szkole Podstawowej w Klęczanach w ramach projektu „ Bezpieczna +” odbył się konkurs plastyczno – literacki „Słońce świeci dla wszystkich jednakowo”. Do udziału w nim zaprosiliśmy uczniów z szkół podstawowych z klas IV – VI, wychowanków Dziennego Centrum Aktywności w Sędziszowie Młp. oraz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ropczycach.

Przewodnią myślą konkursu plastycznego było stworzenie pracy na temat tolerancji, wykonanej wybraną przez uczestników techniką plastyczną, z możliwością wykorzystania różnorodnych materiałów. Konkurs literacki polegał na napisaniu np. listu, wiersza o  tolerancji.

Głównymi celami konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Pragnęliśmy, także przyczynić się do rozwoju ich zainteresowań i zaspokojenia potrzeby ekspresji oraz umożliwienia im osiągnięcia sukcesu.

W konkursie wzięło udział  33 uczniów ( 32 uczestników konkursu wykonało prace plastyczne,  a jedna osoba napisała wiersz). Na ręce organizatorów oddano prace  wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem  różnych materiałów. Wszystkie wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie.

Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu i ilość włożonej pracy.

 

Laureatami konkursu plastycznego zostali :

 

 

I miejsce

 

 

II miejsce

 

III miejsce

Oliwia Szeliga – SP Klęczany

Michał Cyrulik – SP Klęczany

Julia Jarząb – SP Klęczany

Jakub Mech –

SP Krzywa

 

Oliwia Michałek – SP Krzywa

 

Izabela Trojan – SP Krzywa

 

Damian Rój – DCA Sędziszów Młp

Dawid Bochenek – SOSiW Ropczyce

Irena Wypasek - DCA Sędziszów Młp

 

Uczennica SP Krzywa  - Natalia Kiebała zajęła I miejsce w kategorii prac literackich.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Wszystkie prace można obejrzeć na wystawie w holu szkolnym.

 

 

 

Wystawa prac plastycznych

 

Wystawa prac plastycznych nadesłanych na konkurs " Słońce świeci dla wszystkich jednakowo" znajduje się w holu Szkoły Podstawowej w Klęczanach.

 

Zobacz galerię

 

Cykl warsztatów dla uczniów podejmujących tematykę tolerancji, uprzedzeń i barier

w społeczeństwie

W związku z realizacją projektu „ Bezpieczna +”, który jest realizowany w szkole zostały przeprowadzone prelekcje dla uczniów klas I – VI. Zajęcia w poszczególnych klasach miały na celu :

 • uwrażliwienie uczniów na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji,
 • przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię,
 • kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
 • odszukanie głębszych przyczyn nietolerancji.

Uczniowie na zajęciach z chęcią angażowali się w poszczególnie zadania. Podczas burzy mózgów wykazywali się niezwykłą inwencją i wielością sposobów rozumienia tolerancji. Poruszali różne jej aspekty, począwszy od tolerancji religijnej i narodowościowej, aż do politycznej i kulturowej. W przedstawionych scenkach starali się jak najlepiej odegrać swoje role, zachęcając tym samym całą grupę do dyskusji. Na zakończenie wypełnili ankiety badające poziom tolerancji. Po zajęciach usłyszeliśmy wiele pozytywnych opinii na temat przydatności takich ćwiczeń w pozbywaniu się własnych stereotypów i uprzedzeń.

 Projekcja filmu na temat tolerancji dla uczniów

 

10 listopada 2016r. uczniowie klas IV- VI w ramach projektu „ Bezpieczna + ” spotkali się w szkole w godzinach popołudniowych , by obejrzeć film poruszający tematykę tolerancji. Wychowawcy zaproponowali produkcje pt: „ Był sobie chłopiec”. Przygotowano salę kinową, wygodne materace i coś do przegryzienia – jak to podczas seansu.

Film bardzo zainteresował młodzież. Spodobała im się fabuła. Jeden  z dwójki głównych bohaterów to chłopiec w ich wieku borykający się z problemem braku akceptacji w szkole oraz matką próbującą wyjść z depresji. Dziecko spotyka na swojej drodze mężczyznę, który uważa go za „samotną wyspę” wśród ludzi i nie potrzebuje do szczęścia nikogo. Ma pieniądze – to wystarczy. Ich losy splatają się i mimo woli bohaterowie pomagają sobie nawzajem.

Zaletą tej produkcji jest umiejętność opowiedzenia o poważnych sprawach w sposób dostosowany do potrzeb młodych ludzi.   Nie brakuje komizmu słownego, a nawet sytuacyjnego. Nie przesłoniło to dzieciom głównego problemu.

Po projekcji dzieci pracowały w grupach na cztery zaproponowane tematy: przyczyny nietolerancji, objawy nietolerancji, sposoby radzenia sobie z nietolerancją, uczucia osoby nieakceptowanej, Dzieci świetnie „wyłapały” wszystkie elementy korzystając równocześnie z wcześniejszych rozmów. Było to ważne, gdyż omawiane problemy dotyczą właśnie ich – uczniów. Podsumowując stwierdziły, że człowiek nie może być „samotną wyspą”, musi należeć do jakiegoś archipelagu.

 

 Zobacz galerię

 

Apel z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji

17 listopada odbył się w naszej szkole apel z okazji " Światowego Dnia Tolerancji" , który przypadał dzień wcześniej. Uczniowie klasy V wyjaśnili pozostałych kolegom i koleżanką czym właściwie jest tolerancja. Stworzyli także dekalog serdeczności. Uczniowie z pozostałych klas przedstawili zabawne scenki, piosenki i wiersze poruszające problematykę tolerancji.

 

Zobacz galerię

Projektowanie ulotek informacyjnych na temat tolerancji dla społeczności lokalnej.

W ramach prowadzonych warsztatów, uczestnicy projektowali ulotki dotyczące tematu tolerancji. Dzieci uczestniczyły w całym procesie tworzenia ulotki: od poszukiwania materiałów merytorycznych, przez projekt, obróbkę komputerową aż po rozpowszechnienie ulotki wśród mieszkańców swojej miejscowości.

 Wspólne kolędowanie przy wigilijnym stole

 

21 grudnia 2016r. w SP Klęczany miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Wszyscy spotkaliśmy się na wspólnej Wigilii połączonej z inscenizacją przygotowaną przez uczniów klasy VI pod opieką p. A. Medygrał i p. G. Ganczarskiego pt: "W drodze do miłości...". Szukaliśmy jej wśród dzieci, dorosłych, w szkole, w domach... Znaleźliśmy w Betlejem. Pojawiające się między ludźmi uczucia pychy, zazdrości, gniewu, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, lenistwa, chciwości powoli zamieniały się w miłość, skromność, dobroć, nadzieję. Aniołowie pocieszyli samotne, pogubione dzieci i wskazały drogę do stajenki zabieganym i zapracowanym dorosłym. Najważniejsza okazała się miłość do Boga, która ukryta jest w każdym człowieku: biednym, bogatym, dorosłym, dziecku, koledze, nieprzyjacielu. Temat ten pięknie połączył się z tolerancją. Nie będziemy wszystkich na pewno kochać, ale powinniśmy tolerować.

Uroczystość zakończyła się wspólnym kolędowaniem i zjedzeniem tysiąca pierogów i ciast na pięknie nakrytych stołach. Złożono sobie życzenia świąteczne i połamano opłatkiem. Było wzruszająco, pięknie, wesoło czyli tak jak powinno być w Święta Bożego Narodzenia.

Dziękujemy wszystkich , którzy włączyli się w przygotowania niezwykłego spotkania opłatkowego.

 Zobacz galerię

 

 

 

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Klęczanach  Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.